Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Spodsbjergvej 275, Rudkøbing

Ændring af anvendelse for bygninger

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til ændring af anvendelse af bygninger beliggende Spodsbjergvej 275, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 1d, Nr. Longelse By, Longelse. Bygning 1 (hovedbygningen) skal anvendes til kontorfaciliteter, mødelokaler samt til beboelse af dels os og dels af kursisterne. Bygning 2 (den nuværende stald/garage) ønsker vi på sigt at ombygge og benytte til beboelse til ejere og kursister. Bygning 3 (den gamle gymnastisksal) som har været anvendt af de nuværende ejere til erhverv i form af kunstudstilling, skal anvendes til at dyrke yoga, mindfulness, foredrag og kurser.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (4. maj 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 1. juni 2017 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 03. maj 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17