Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Slotsgade 86, Tranekær

Opførsel af drivhuse.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførsel af 2 stk. polytunnel drivhuse på hver 200 m2, beliggende Slotsgade 86, 5953 Tranekær, matr. nr. 1a Tranekær Hgd., Tranekær.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (26. januar 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 23. februar 2017 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 26. januar 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00