Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Ravnerydvej 2, Simmerbølle

Opførelse af lagerhal.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af 3 stk. tæt/lav boliger, beliggende Ravnerydvej 2, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 13a Simmerbølle By, Simmerbølle.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (9. marts 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 6. april 2017 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 08. marts 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00