Langeland Kommune

Afslag på landzonetilladelse, Østervej 10A, Bagenkop

Opførelse af rundbuehal.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende afslag på landzonetilladelse:

  • Afslag i medfør af § 35 stk. 1 i planloven, til opførelse af en 246 m2 rundbuehal, beliggende Østervej 10A, 5935 Bagenkop, matr. nr. 24b, Søndenbro By, Magleby.

Nærmere oplysninger om afslagets omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (29. november 2016) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 27. december 2016 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 29. november 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00