Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Østersskovvej 49A, Humble

Opførelse af lagerhal.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af en 160 m2 lagerhal, beliggende på Langelands Golfbane, Østerskovveh 49a, 5932 Humble, matr. nr. 9g Tryggelev By, Tryggelev.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (20. december 2016) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 17. januar 2017 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 20. december 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00