Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Østerskovvej 36, Humble

Forlængelse af 3 årige landzonetilladelse

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til forlængelse af den 3 årige landzonetilladelse, samt midlertidig tilladelse ril opsætning af 3 mandskabsvogne i en periode på 2 år på Østerskovvej 36, 5932 Humble, matr. nr. 22k Tryggelev By, Tryggelev.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (12. november 2018) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 10. december 2018 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 10. november 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17