Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Nordre Landevej 57b, Rudkøbing

Indretning af frisørsalon

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til indretning af frisørsalon på Nordre Landevej 57b, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 11T Simmerbølle By, Simmerbølle i tidligere bolig.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (24. april 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 22. maj 2017 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 22. april 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17