Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Nørrevej 14, Strynø

Ændret anvendelse af eksisterende skur

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til ændret anvendelse af eksisterende skur (bygning 3) på Nørrevej 14, 5943 Strynø, matr. nr. 61a Strynø By, Strynø. Bygning 3 ønskes indrettet til pizzeria med serveringsområde.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (25. oktober 2018) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 22. november 2018 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 25. oktober 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17