Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Østerskovvej 49a, Humble

Opstilling af gittermast.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opstilling af en gittermast med en total højde på 42 m, beliggende Østerskovvej 49a, 5932 Humble, matr. nr. 9g Tryggelev By, Tryggelev.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (10. januar 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 7. februar 2017 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 10. januar 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00