Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Klavsebøllevej 10, Tranekær

Opførelse af helårsbolig

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførsel af 178 m2 helårsbolig, skur på 29 m2 og 36 m2 carport beliggende Klavsebøllevej 10, 5953 Tranekær, matr. nr. 28a Klavsebølle By, Tullebølle. Boligerne opføres som erstatning for tidligere nedbrændt bolig. 

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (4. juli 2018) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 1. august 2018 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 04. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17