Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Kædebyvej 52, Humble

Opførsel af bolig og garage

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførsel af bolig på 172 m2 samt garage på 43 m2, Kædebyvej 52, 5932 Humble, matr. nr. 10n Kædeby By, Humble. Bolig og garage ønskes opført til erstatning for bygninger som nedrives.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (10. januar 2019) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 7. februar 2019 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 10. januar 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17