Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Kædebyvej 28, Humble

Opstilling af telemast.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opstilling af en 15,0 m høj telemast med et toprør på 2,0 m beliggende Kædebyvej 28, 5932 Humble, matr. nr. 14a m.fl. Kædeby By, Humble Sogn.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (15. marts 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 12. april 2017 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 15. marts 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00