Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Illebøllevej 42, Rudkøbing

Opførsel af telemast

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførsel af en 42 m høj telemast på Illebøllevej 42, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 11d, Illebølle By, Lindelse. Antennemasten skal bruges til mobiltelefoni for opfyldelse af licenskrav overfor Energistyrelsen.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (29. marts 2019) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 26. april 2019 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 29. marts 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17