Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Hedevejen 13, Humble

Erhvervsmæssig udlejning.

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til ændret anvendelse af eksisterende stuehus, eksisterende jagtstue/bygning og eksisterende gæstehus, beliggende Hedevejen 13, 5932 Humble, matr. nr. 1a Nordenbro By, Magleby.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (16. december 2016) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 13. januar 2017 kl. 23:59.

Klagemulighed (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16. december 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00