Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Havgaardsvej 20, Rudkøbing

Genopførelse af bygning

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til genopførsel af 28 m2 bygning med 6,5 m2 terrasse beliggende Havgaardsvej 20, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 6h, Sdr. Longelse By, Longelse Sønderskov. Bygningen skal anvendes som lederhus for KFUM/K's sommerlejr.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (28. maj 2018) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 25. juni 2018 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 26. maj 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17