Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Gulstavvej 7, Bagenkop

Ændret anvendelse

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til ændret anvendelse af eksisterende bygninger på Gulstavvej 7, 5935 Bagenkop, matr. nr. 1b Søndenbro By, Magleby. Bygninger ønskes indrettet til kursuscenter, idrætscenter, undervisningsformål, indkvartering i forbindelse med skole og kursusformål.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (25. september 2018) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 23. oktober 2018 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 25. september 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17