Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Gulstavvej 35, Bagenkop

Ændring af anvendelse af bygninger

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til ændring af anvendelse på eksisterende stalde til beboelse på Gulstavvej 35, 5935 Bagenkop, matr. nr. 19a Søndenbro By, Magleby.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (2. oktober 2019) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 30. oktober 2019 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 02. oktober 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17