Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Almindingen 6, Tranekær

Opførelse af anneks

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførelse af et 81,5 m2 anneks som indeholder toilet, opholdsrum, værksted, carport og depot beliggende Almindingen 6, 5953 Tranekær, matr. nr. 23b, Frellesvig By, Tullebølle. Bygningen ønskes opført til erstatning for nedrevet bygning på 146 m2.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (8. november 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 6. december 2017 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 08. november 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17