Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Søndenbro By, Magleby

Etablering af sø

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til etablering af 2 nye vandhuller på omkring 1300-1500 m2, på matr. nr. 1 Søndenbro By, Magleby.

Afgørelsen i sin fulde tekst (pdf - nyt vindue)

Fra offentliggørelsen (12. april 2018) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 10. maj 2018 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 12. april 2018

Kontakt

Langeland Kommune
Teknik og Miljø
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17