Langeland Kommune

Skebjerg Søgaard

Indkaldelse af idéer og forslag. Frist 11. december 2018

Langeland Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse med en kommende planlægning for Skebjerg Søgaard, Skebjergvej 18 i Tullebølle.

x

Eksisterende forhold

Skebjerg Søgård fremstår i dag som landbrugsejendom i landzone uden for eksisterende rammer i kommuneplan 2017-2029 for Langeland Kommune.

Langeland Kommune agter at udarbejde et kommuneplantillæg for området, så det fremadrettet kan benyttes til ferie- og fritidsformål. Parallelt med kommuneplantillægget agtes det at udarbejde en lokalplan, der vil indeholde mulighed for et bæredygtigt turistprojekt. 

Læs om projektet og planlægningsprocessen i

Blandt hovedspørgsmålene for den forestående planlægning er:

• Hvordan tilpasses området de omkringliggende områder og omgivelser?
• Er der særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?

Bemærkninger

Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen, skal du skrive til: teknik.miljoe@langelandkommune.dk eller Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, att.: Teknik og Miljø.
 
Dit svar skal være kommunen i hænde senest 11. december 2018.

Det videre forløb

Vi er i den indledende proces, og denne indkaldelse af idéer og forslag sker med henblik på at få indledende input til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde.
I første omgang vil indkomne forslag indgå i udarbejdelsen af planforslaget og i den senere politiske behandling af forslaget.

Når kommunalbestyrelsen har godkendt planforslaget, bliver det sendt i en offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til det konkrete forslag.

Spørgsmål

Finn Granhøj kan kontaktes på figr@langelandkommune.dk eller tlf. 6351 6047.

 

Sidst opdateret: 14. november 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00