Langeland Kommune

Udbud af parcelhusgrunde i Bagenkop

Attraktive grunde uden mindstepris

Langeland Kommune udbyder følgende til salg:

Parcelhusgrunde:

Eller du kan rekvirerer materialet ved henvendelse på mail teknik.miljoe@langelandkommune.dk

Budfristen er torsdag den 28. juni 2018 inden kl. 12.00.

Det er ikke muligt at reservere ejendomme.

Sidst opdateret: 14. juni 2018