Langeland Kommune

Ørsted Bygade 25, matr. nr. 5t

Budrunde på parcelhusgrund

Budrunde og frist for at indsende bud sættes til 19. august 2019, kl. 12.00. Salg af grunden accepteres på førstkommende Kommunalbestyrelsesmøde den 9. september 2019, hvorefter overtagelsesdagen fastsættes til den 14. dag efter Langeland Kommune har accepteret tilbuddet.

Der henvises til udbudsmaterialet hvor salgsmateriale og vilkår fremgår.

Afgivelse af tilbud
Tilbud skal afgives på tilbudsblanket.

og sendes via sikker mail

Tilbud afgivet på anden måde vil blive afvist.

Hvis der bydes enslydende pris for grunden, gennemføres endnu en budrunde. Hvis der igen indkommer enslydende bud, afgøres buddet ved lodtrækning.

Sidst opdateret: 12. juli 2019