Langeland Kommune

Høring - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Helsnedvej 23, Humble

Teknik og miljø har den 30. april 2019 modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygning 1, beliggende på Helsnedvej 23, 5932 Humble. matr. nr.11a Helsned By, Humble.

Bygning 1 er registreret efter SAVE-metodenLangeland Atlas med en bevaringsværdi 4 og med et bebygget areal på 145 m².

Ifølge Langelands kommuneplan 2017 – 2029, Hovedstruktur 8.3, skal sager om bygninger med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 være offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Sagen annonceres på kommunens hjemmeside(forsiden) under annoncer og Teknik og miljø fra den 26.06.2019.

Sagen kan i øvrigt ses i Teknik og miljø, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Hvis nogen har kommentarer til sagen, skal man sende dem til kommunen inden der er gået 4 uger fra annonceringsdatoen. Fristen udløber onsdag d. 24 juli 2019.

Kommentarer skal sendes skriftligt til Langeland Kommune pr. e-mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk eller pr. brev til Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Bemærk: Kommentarer, der bliver indgivet på indsigelsesfristens sidste dag pr. telefax eller ved personligt fremmøde, skal være registreret indgået til Langeland Kommune, henholdsvis være afleveret i Borgerservice, inden lukketid, dvs. mandag til onsdag (onsdag lukket) kl.15.00, torsdag kl. 17.00 og fredag kl.12.00.

Sidst opdateret: 27. juni 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00