Langeland Kommune

Annoncer fra Teknik og Miljø

En række love på plan-, miljø- og naturområdet blev pr. 1. januar 2012 ændret med hensyn til offentliggørelse af afgørelser m.v.

Ændringen betyder, at digital offentliggørelse er tilstrækkelig. 

Følgende love er ændret med hensyn til annoncering:

  • Lov om planlægning
  • Lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Lov om miljøbeskyttelse
  • Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug
  • Lov om råstoffer
  • Lov om vandforsyning mv.
  • Lov om vandløb
  • Lov om naturbeskyttelse
  • Lov om forurenet jord
  • Og på flere lovområder for sektorplaner og regulativer

  

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00