Langeland Kommune

Værd at vide for grundejere – Nedsættelse af grundskylden for 2. halvår af 2016

Baggrund: Derfor opnår grundejere rabat på 2. rate af ejendomsskatten

En stor gruppe grundejere får en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven for 2016 besluttede at fastfryse grundskylden. Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2016. Dvs. at hele den rabat, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

Kommunen omberegner for alle berørte ejendomme – og ny opkrævning med rabat sendes ud

Borgere behøver ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunen regulerer ejendoms-skatten for alle ejerboliger og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten.

For grundejerne betyder det, at:

  • Alle der er berørt af ovennævnte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning. 
  • Det nye indbetalingskort skal anvendes og det oprindelige skal annulleres, hvis der tidligere er modtaget et indbetalingskort til 2. rate 2016.
  • Hvis betaling af ejendomsskatten er tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.

Hvornår modtages den nye beregning?

De nye ejendomsskattebilletter lander i grundejernes postkasser (e-boks m.m.) i starten af uge 23. (De første i weekenden den 4.-5. juni 2016).

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2016, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Den økonomiske betydning for grundejere?

For den enkelte grundejer kan besparelsen være op til 6,6 pct. af grundskylden. Det svarer til, at der skal betales op til 660 kr. mindre i 2. rate for hver 10.000 kr. der betales årligt i grundskyld.

Fastfrysningen får dog ikke samme betydning for alle – se faktaarket herunder:

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten

  1. grundværdien som vurderet af SKAT, eller
  2. skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten.

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2016.

Normalt ville reguleringsprocenten for 2016 have været 6,6 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grund-skatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger. Det betyder, at alle de grundejere, hvor grund-skatteloftsværdien er lavere end grundværdien, får en rabat på deres grundskyld. Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af Skats grundværdi, ikke får nogen rabat. SKAT har tidligere skønnet, at kun ca. 10 pct. af boligejerne betaler grundskyld af grundvurderingen.

Loven kan findes på: www.retsinformation.dk (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 28. maj 2016