Langeland Kommune

Dagsordner og Referater

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget 2010 - januar 2018

Oversigt for år:
2018

Referat

Tirsdag den 22-01-2013
 • 6.
  Anlægsregnskab vedrørende renovering af Nordskolen
  Sagsnr:
  12/15221
  Sagsfremstilling

  Renoveringen af Nordskolen er afsluttet i 2012. De samlede udgifter kan derfor nu opgøres til 11.224.000 kr. Beløbet er fordelt således over renoveringsperioden:

   

  2009:

  394.000 kr.

  2010:

  506.000 kr.

  2011:

  9.715.000 kr.

  2012:

  609.000 kr.

  I alt

  11.224.000 kr.

   

  Der er i alt bevilget 10.938.000 kr. til projektet. Der fremkommer derfor et merforbrug på 286.000 kr.

   

  Der er følgende bemærkninger til renoveringen / overskridelsen:

   

  1. Under renoveringen blev det konstateret, at kloakanlægget var defekt, og at det var nødvendigt at renovere det.
  2. Under renoveringen blev der konstateret asbest i flere klasseværelser, hvorfor der måtte foretages asbestrenovering af klasseværelserne og opsættes nye lofter.
  3. Pudslaget på gulvene i flere klasser slog fra, og der måtte lægges nye gulve.
  4. Busholdepladsen blev af sikkerhedsmæssig grunde flyttet mod syd. Her viste det sig at undergrunden ikke kunne bære busserne, og der måtte ske udskiftning og indbygning af nyt bærelag.
  5. Efter byggeriets afslutning viste det sig, at ved kraftigt regnvejr blev Nordlangelandshallen oversvømmet med vand, der løb fra den nyanlagte sportsplads og ind i hallen. Der er foretaget afværgeforanstaltninger ved hallen.
  Indstilling

  Direktionen indstiller:

  • At udvalget anbefaler at det foreliggende anlægsregnskab godkendes, og at der meddeles en tillægsbevilling på 286.000 kr. – finansieret af kassebeholdningen.
  Beslutning i Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget den 22-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen.