Langeland Kommune

Midlertidig skiltning

I forbindelse med foreningsarrangementer, byfester, cirkus m.v. kan du ansøge om tilladelse til midlertidig skiltning og opsætning af plakater.

Hvis du ønsker at sætte et skilt, en plakat, et banner eller noget lignende op ved en offentlig vej eller en privat fællesvej i en by eller et bymæssigt område, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 9. oktober 2014 et sæt bestemmelser om opsætning af plakater.

Generelle bestemmelser om opsætning af plakater

  • Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej eller til en privat fællesvej i by og bymæssige områder hørende areal ikke anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af skilte – plakater, bannere, m.m. – (herefter benævnt plakater).
  • Opsætning af plakater kan benyttes af foreninger, velgørenhedsorganisationer og særlige kommercielle virksomheder – f.eks. cirkusvirksomheder.
  • Opsætning af kommercielle virksomhedsorienterede plakater – reklamer, m.m. tillades ikke.
  • Opsætning af plakater må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.
  • Plakater der ønskes ophængt på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende kræver særskilt tilladelse fra ejeren.
  • Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.
  • Vejbestyrelsens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.

Se alle bestemmelser - f.eks. om perioder, sted og størrelse på plakater - i

 

Sidst opdateret: 29. januar 2015

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17