Langeland Kommune

Mindre skilte i det åbne land

Se reglerne for opsætning af skilte i det åbne land

Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle regler. De er beskrevet i folderen

Pas på landskabet

I Danmark tager vi særligt hensyn til landskabet. Skiltene må derfor ikke være store dominerende reklameskilte, der kan ses på lang afstand. Det gælder bl.a. store plakater, fritstående skilte og lysreklamer.

Reglerne er besluttet af Folketinget. Du kan læse om dem i Lov om naturbeskyttelse §21 og finde flere oplysninger i

Loven giver dig mulighed for at sætte mindre skilte op i det åbne land. Du behøver ikke at spørge kommunen. Det gælder, når du f.eks. skal sælge jordbær og andet fra landbrug, udleje værelser eller har en erhvervsvirksomhed.

Hvordan må et skilt ved vejen se ud og hvor må du sætte det?

Du kan sætte mindre oplysningsskilte ved din indkørsel - eller der hvor en privat vej munder ud i nærmeste offentlige vej.

Der er følgende regler for disse oplysningsskilte ved vejen i det åbne land

  • skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25m
  • overkant må ikke være højere end 1 m over terræn
  • skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver
  • det må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller bevægeligt
  • på skiltet må der kun stå virksomhedens navn, adresse, art og produktion
  • logo kan holdes i de farver, som din virksomhed normalt benytter
  • logoet må højst fylde 10% af skiltets areal
  • der må ikke sættes genstande, flag eller lignende ved skiltet

Kort sagt skal et skilt med oplysninger være afdæmpet og neutralt, og det må ikke vække opsigt over store afstande. Skiltet skal sættes uden for selve vejarealet. Det må ikke skæmme i naturen eller vække stor opmærksomhed, så det forstyrrer trafikanterne.

 

Sidst opdateret: 31. januar 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Lov om naturbeskyttelse