Langeland Kommune

Digital Post for virksomheder

Digital Post er lovpligtig for alle med et CVR-nummer

I den digitale postkasse vil virksomheder og foreninger fremover få vigtige meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab.

På virk.dk kan du læse mere om Digital Post for virksomheder, se ofte stillede spørgsmål og hvordan du opretter din postkasse.

Fritagelse

En virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at etablere en internetforbindelse med en beregnet Down-streamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens hjemstedsadresse.
Almindelige vilkår betyder at det skal være muligt at etablere forbindelsen til en pris, der ikke overstiger 3000 kr. pr. år.
I langt de fleste tilfælde vil det være muligt at etablere en forbindelse, der opfylder disse krav enten via mobilt bredbånd eller kabel.

Det forhold, at virksomheden fx ikke har en computer, berettiger ikke til fritagelse.

Hvis virksomheden ønsker at anmode om fritagelse skal det ske ved personligt fremmøde i Borgerservice.

Du skal enten være en tegningsberettiget repræsentant for virksomheden eller have en fuldmagt for at indlevere en anmodning om fritagelse. Du skal medbringe ID i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Sidst opdateret: 31. maj 2016