Langeland Kommune

Gravetilladelse

Læs om generelle regler for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje i Langeland Kommune

Hvis du ønsker at udføre ledningsarbejde i og over kommunens vejarealer, skal du ALTID søge gravetilladelse, inden du går i gang.

Ønsker du at søge om gravetilladelse, skal du bruge "Ansøg om gravetilladelse" i selvbetjeningsboksen.

Der er to opgravningskategorier

Graveansøgning

Planlagte nye anlæg samt planlagte renoveringsarbejder:
Graveansøgning.

Graveanmeldelse

Akut skade på eksisterende ledninger:
Graveanmeldelse.

Ved akut skade på eksisterende ledning må der gerne iværksættes indsats som straks-arbejde.

Ledningsejeren skal dog hurtigst muligt - og senest næste hverdag - anmelde dette til vejmyndigheden.

Hvis vejarbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette anmeldes til vejmyndigheden, politiet, Falck, brandvæsen og berørte busselskaber.

Ansøgningsfrister

  • For kommunale veje: 8 arbejdsdage
  • For private fællesveje i byer og sommerhusområder: 20 arbejdsdage (partshøringspligt)

Vi gør opmærksom på, at hvis gravearbejde finder sted - uden at der foreligger en gravetilladelse - vil Langeland Kommune påtale dette overfor ledningsejeren og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.

Det er endvidere entreprenørens ansvar at sørge for afspærring og afmærkning i henhold til gældende regler. Kommunen skal modtage afmærkningsplaner sammen med graveansøgningen.

 

Sidst opdateret: 22. september 2015

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17