Langeland Kommune

Ny medarbejder

Læs om de nye fleksjobregler og jobrotation

Jobsøgning 

Mangler du en deltidsansat nogle timer om ugen? Så lad Jobcentret matche dig med en ledig!

De nye fleksjobregler giver mindre administration for arbejdsgiveren.

Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2013 og gælder for alle, der starter nyt fleksjob efter den 1. januar 2013. For de personer, der før den 1. januar 2013 var ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe den fleksjobansatte bliver i den samme fleksjobstilling.

Det er nu blevet mere attraktivt for virksomheder at ansætte personer i fleksjob, selvom det kun er få timer om ugen. Den nye fleksjobordning indebærer, at de fleksjobansatte kun får løn fra arbejdsgiveren, for den arbejdsindsats de reelt yder. Oveni lønnen får fleksjobberen et tilskud fra kommunen, så lønnen som minimum kommer til at svare til ledighedsydelsens højeste sats.
Størrelsen af tilskuddet afhænger af timesatsen, antal timer og arbejdsgiverbetalt pension.

Jobrotation – Du kan få betalt vikaren mens medarbejderen uddanner sig med løn

Når du sender en medarbejder i uddannelse med løn har din virksomhed mulighed for at få jobrotationsydelse fra jobcenteret, når I samtidig ansætter en ledig som vikar.

Vikaren skal have været uden arbejde i mindst 3 måneder. Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere er på 194,84 kr. pr. time. Til offentlige virksomheder er den 173,09 kr.

Tilskuddet dækker såvel udgifter til uddannelsen som vikarlønnen. Jobrotationsydelse kan ikke gives, hvis der samtidig ydes VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud.

Er du interesseret i at ansætte en ledig, hvad enten det er deltid, som vikar eller fast, så ring og få yderligere oplysninger uden forpligtelser ved Jobcenter Langeland.

Sidst opdateret: 15. oktober 2013
Jobcenter Langeland
Jobcenterchef Torben Lønberg

Havnegade 118, st.
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6280
jobcenter@langelandkommune.dk