Langeland Kommune

Anmeldeordninger for husdyrbrug

I Husdyrloven er der mulighed for at anmelde flere ændringer på husdyrbrug uden at det kræver miljøgodkendelse.

Inden du etablerer, udvider eller ændrer halm- og foderlade, maskinhal, kornsilo, eller malkeanlæg skal du anmelde byggeriet til Langeland Kommune efter § 27.
Du må ikke samtidig foretage ændringer i den eksisterende staldindretning på husdyrbruget.

Derudover kan du efter den nye anmeldeordning anmelde følgende:

  • Ensilagepladser op til 3.000 m² (§ 28)
  • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning (§ 29)
  • Ændring/udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav (§ 30)
  • Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde (§ 31)
  • Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde for landbrug uden tilladelse/godkendelse (§ 32)
  • Udvidelse af antal husdyr i eksisterende stalde for landbrug med tilladelse/godkendelse (§ 33)
  • Afprøvning af miljøeffektive løsninger (§ 34)
  • Afgræsning af naturarealer (§§ 35 og 36)
  • Omlægning af svinehold til økologi (§ 37)

Alle kan se afgørelser

Alle afgørelser bliver annonceret på Langeland Kommunes hjemmeside med klagefrist. Vi skal dog gøre opmærksom på, at klager kun bliver taget i betragtning, hvis den der klager har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Sidst opdateret: 30. oktober 2014