Langeland Kommune

Landbrug

Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug kræver miljøgodkendelse

Hvordan du skal søge afhænger af dyreholdets størrelse, udvidelsens omfang eller typen af omlægning. Ansøgningen vil blive vurderet ud fra, om udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag og værner om natur, miljø og landskab og med hensyn til naboer og lokalsamfund.

I den forbindelse bliver offentligheden, naboer m.v. ofte inddraget i behandlingen af din sag.

Der bliver ført tilsyn med alle husdyrbrug og dyrehold med mere end tre dyreenheder. Det vil sige, at vi kontrollerer om reglerne inden for området bliver overholdt, det kan f.eks. være 

  • indretning af stalde og lagre til opbevaring af husdyrgødning
  • opbevaring af husdyrgødning og ensilage
  • anvendelse af husdyrgødning

Anmeldelse, tilladelse eller godkendelse?

Alt efter om du skal etablere, udvide eller ændre dit husdyrbrug skal du anmelde det, have en tilladelse eller en miljøgodkendelse.

3-15 dyreenheder
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug i størrelsesordenen 3-15 dyreenheder kræver en anmeldelse. Brug linket til højre.

15-75 dyreenheder
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug i størrelsesordenen 15-75 dyreenheder kræver en tilladelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesloven.

Over 75 dyreenheder
Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug i en størrelsesorden på over 75 dyreenheder kræver en godkendelse efter § 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Følgende skal altid anmeldes:

  • Ensilageplads eller ensilagesilo
  • Opbevaringsanlæg til husdyrgødning
  • Udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd 
  • Skift i dyretype
  • Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde
  • Udskiftning af arealer

Svendborg Kommune behandler sager efter husdyrgodkendelsesloven § 10, § 11 og § 12.
Langeland Kommune behandler sager om anmeldelse (mindre dyrehold) og sager omfattet af anmeldeordningen (mindre ændringer).


 

Sidst opdateret: 08. juni 2015

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Husdyrgodkendelse