Langeland Kommune

EAN-numre

Se gældende EAN-numre i Langeland Kommune

EAN Numre

Afdeling/institution

Kontakt

Tlf. nr.

Økonomi

5798007060800 Langeland Kommune Betalingsteamet 6351 6000
5798007062002 Økonomi og Personale Betalingsteamet 6351 6000

IT og Service  

5798007066031 It og Digitalisering It og Digitalisering 6351 6000
5798007066048 Indkøb Serviceafdelingen Kurt Karlsson 6351 6038

Direktionssekretariatet

5798007066000 Direktionssekretariatet Direktionssekretariat 6351 6000
5798007066017 Forsikringer Direktionssekretariat 6351 6000

Borgerservice

5798007061005 Borgerservice Borgerservice 6351 6021
5798007068004 Integration Borgerservice 6351 6021

5798007063900 

Asylcenter Holmegaard 

Borgerservice 6351 6021 

5798007068028 Dagpenge Borgerservice 6351 6021
5798007068035 Kontanthjælp Borgerservice 6351 6021
5798007068042 Pension Borgerservice 6351 6021

Børn og Unge

5798007063009

Social og Familie

Social og Familie

6351 6000

5798007063016 Dagplejen Lene Kjær 6351 6148
5798007063061 Team Ung Social og Familie 6351 6000
5798007067021 Sundhedsplejen Sundhedsplejen 6351 6000
5798007066512 Pædagogisk Psykolog. Rådgivning Malene Grønnemose

6351 6166

5798007057039 Langeland Musikskole Jens Winther 6351 6464
5798007063511 Langeland Ungdomsskole Michael Kjeldsen 6351 6465
5798007057015 Humble Skole Merete Borch 6351 6518
5798007062330 Ørstedskolen Poul Børge Nielsen 6351 6444
5798007062385 Ørstedskolen - SFO Preben Nielsen 6351 6480
5798007066314 Ørstedskolen - Læringscentret Helle Pedersen 6351 6458
5798007062910 Strynø Skole Poul Børge Nielsen 6351 6444
5798007069087 Nordskolen Jens Winther 6351 6500
5798007063719 Pyramiden Ole Goldschmidt 6351 6390
5798007063917 Børnehaven Vejlen Ole Goldschmidt 6351 6400
5798007058043 Børnehuset Rævehøj Peter Slifsgård 6351 6525
5798007063160 Møllehuset Charlotte H. Hansen 2174 9987
5798007064310 Simmerbølle Børnehave Ole Goldschmidt 6351 6382
5798007069094 Børnehuset Nordstjernen Susse Lentz 6351 6510
5798007065119 Langeland Børnetandpleje Henrik I Petersen 6351 6470
5798007063610 Skrøbelev Skole Susanne Kastrup Olsen 6351 6410
5798007063627 Flekshuset, Opholdsdel Anne-Birthe Rasmussen 6351 6411

Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

5798007064006

Infrastruktur

Infrastruktur

6351 6000

5798007064129 Strynø-Rudkøbing Færgefart Vita Larsen 6351 6058
5798007060985 Jobcenter Langeland Heidi Kieler 6351 6281
5798007064020 Bygningsvedligeholdelse Peder Grube 6351 6060
5798007064051 Miljø Infrastruktur 6351 6000
5798007064068 Redningsberedskab Infrastruktur 6351 6000
5798007064075 Projekter og anlæg Infrastruktur 6351 6000
5798007064099 Vejvæsenet Poul Petersen 6351 6260
5798007056032 Bagenkop Havn Kim Rasmussen 6351 6275
5798007066116 Rudkøbing Havn Kim Rasmussen 6351 6270
5798007063030  Kultur og Fritid  Nynne Printz   6351 6135 
5798007063115 Langeland Bibliotek Grete Eshøj 6351 6332
5798007063313 Langelands Museum Peer Henrik Hansen 6351 6300
5798007060954 Rådhuskælderen, Fredensvej 1 Gitte Hansen 2046 3638
5798007060978 Job21 Linda Bach 6351 6532

Ældre og Handicap

5798007067007

Ældre og Handicap

Ældre og Handicap

6351 6000

5798007067014 Kropsbårne hjælpemidler/biler Ældre og Handicap 6351 6000
5798007067984 Hjemmeplejen Rudkøbing  Irene Kristensen 6351 6247 
5798007067878  Hjemmeplejen Tullebølle – Rudkøbing Inge Sørensen  

6351 6598 

5798007067038 Sygeplejen Hanne Albertsen 6351 6245
5798007067045  Genbrugshjælpemidler/boligændringer  Solveig Sturup 6351 6627 
5798007067120 Ældre og Sundhed Simone Jensen 6351 6231
5798007067144 Serviceteam Langeland Ole Hansen 6351 6239
5798007067960 Værkstedsgården Helle Rasmussen 6351 6605
5798007067977 Danahus Plejecenter Marianne Allen 6351 6670
5798007058012 Lindelse Plejecenter Tina Kruse 6351 6572
5798007058029 Humble Plejecenter Sanne Larsen 6351 6552
5798007058036 Tryggelev Brugercenter Hanne Kristensen 6256 1168
5798007058081 Bofællesskabet Hovedgaden Tina Christensen 2137 2449
5798007058098 Bofællesskabet Duevej, Humble Tina Christensen 2137 2449
5798007058104 Bofællesskabet Brungårdsvænget Tina Christensen 2137 2449
5798007065515 Bofællesskabet Hine Møllevej Tina Christensen 2137 2449
5798007062156 Strategi og Forebyggelse Winnie Poulsen 6351 6089
5798007065317 Hjørnet, Rudkøbing Ole Sørensen 6351 6360
5798007069124 Tullebølle Centeret - generelt Pia Clausen 6351 6590
5798007069131 Tullebølle Centeret - køkkenet Hanne Hansen 6351 6599
5798007069148 Stigtebo (Lohals Centeret) Rikke Rador 6351 6612
5798007060992 Sundhedshuset Heidi Kieler  6351 6281 
     
Sidst opdateret: 12. oktober 2017