Langeland Kommune

Kørsel til kommunens institutioner 2018

Langeland Kommune ønsker at indgå aftale på daglig samkørsel af ældre og handicappede borgere til dagcentre og beskyttet værksted samt flere gange ugentlig kørsel til voksen specialundervisning, i henhold til Serviceloven og kørsel til Voksen Special Undervisning i henhold til Undervisningsloven.

Opgaven er opdelt i 6 delaftaler. Der køres i ruter på samtlige delaftaler med afregning pr. kørte kilometer.

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler.

Der skal indgås en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse på 2 gange 12 måneder.

Tilbudsfristen er den 18.12.2017, kl. 13.00.

Kontraktstart den 01.02.2018

Udbuddet vil blive gennemført som et elektronisk udbud. Det betyder, at tilbudsgiverne skal afgive tilbud elektronisk via Mercells hjemmeside på www.mercell.com. samt at al kommunikation med ordregiver foregår via Mercell.

Udbudsmaterialet er offentliggjort via Mercell´s udbudsportal på:

Sidst opdateret: 08. december 2017