Langeland Kommune

Erhvervsaffald

Find oplysninger om kommunens affaldsordninger for erhverv og om sortering af affald

 

Som virksomhed skal du sikre, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt og du har du pligt til at benytte dig af de ordninger, som kommunen har fastlagt.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald.

Du vælger selv, hvem der skal håndtere din virksomheds genanvendelige affald. Du kan finde en godkendt affaldsmodtager eller -indsamler i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Bygge og anlægsaffald skal anmeldes via Byg og Miljø, som du finder i boksen nederst på denne side.

Folketinget vedtog den 1. januar 2019 "Lov nr. L 119" om ophævelse af muligheden for at opkræve administrationsgebyr for affald for virksomheder.

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17