Langeland Kommune

Afbrænding

Læs om regler for afbrænding for erhverv

Afbrænding  

Særlig tilladelse for erhverv til afbrænding af haveaffald og lignende i landzone

Kommunen kan give tilladelse til afbrænding af haveaffald og lignende i landzone til erhverv, som udfører naturplejeprojekter og gartneri. Kontakt kommunen senest 14 dage før afbrænding. Eller send oplysninger til kommunen der kan danne grundlag for en eventuel tilladelse.

Oplys følgende:

  • Adresse og tidspunkt for afbrænding
  • Affaldstype og affaldsmængde
  • Begrundelse for at affaldet ikke kan genanvendes

Langeland Kommune kan i tilladelsen stille skærpede vilkår for afbrændingen.

Særlige regler for skovbrug og landbrug

Skovbrug må uden tilladelse afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meter bredde. Halm og andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Landbrug må dog uden tilladelse afbrænde halm fra frøgræsmarker, hvor der skal dyrkes frøgræs det efterfølgende år samt halm anvendt til overdækning og fejlbundne halmballer.

Våde halmballer må kun afbrændes efter forudgående orientering til kommunen.

Generelle regler

  • Afbrænding må ikke være til gene for omgivelserne, naboejendomme eller trafikken
  • Afbrænding må ikke foregå i stærk blæst
  • Afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang
  • Afbrænding skal foregå mindst 10 meter fra bygninger med fast tag og 30 meter fra naturarealer, bygninger med stråtag samt brændbare materialer, som halm, træ m.v.
  • Afbrænding skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning, herunder brandbestemmelserne (nyt vindue).


Sidst opdateret: 07. marts 2017

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17