Langeland Kommune

Den regionale sundhedsprofil - Hvordan har du det?

Læs om helbred, trivsel og sygelighed hos borgerne i de 22 kommuner i Region Syddanmark.

Noget at arbejde med

Kun inden for få temaer skiller den Langelandske befolkning sig positivt ud. Det gælder for antallet af borgere med astma, allergi og osteoporose, som er relativt lavt sammenlignet med de andre kommuner i Region Syddanmark. Når det gælder overvægt, rygning, inaktivitet og specifikke sygdomme som f.eks. diabetes står det desværre sløjt til.

En lokal sundhedsundersøgelse fra 2010; ’Det gode liv på Langeland’ peger imidlertid på, at sundhed ikke er alt, men at det gode liv handler om mere og andet end at undgå sygdom og leve sundt. Langelændere peger her blandt andet på familielivet, den mentale sundhed og venner som vigtige ingredienser i det gode liv.

Sundhed – et fælles ansvar

’Langeland har dog uden tvivl nogle sundhedsmæssige udfordringer, som vi kommunalt er meget opmærksomme på og tager alvorligt’ siger formand for sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen. Disse udfordringer kan vi ikke løfte alene, derfor blev og er det et bærende element i kommunens sundhedspolitik fra 2009, at sundheden er et fælles ansvar, som skal løftes af kommunen, borgerne og fællesskabet. De fleste adspurgte Langelænderne er heldigvis også enige i, at de selv bærer ansvaret for egen sundhed sammen med blandt andre familien og kommunen. Det viser undersøgelsen ’Det gode liv på Langeland’.

Hvad gør vi allerede

Langeland Kommune har, for at løfte sit ansvar og fremme sundheden, allerede søsat flere forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter inden for forskellige områder. Det gælder for eksempel inden for dagpasningstilbuddene og skoleområdet, hvor de gode sundhedsvaner bliver grundlagt. Her er de vigtige medspiller både medarbejderne og forældrene, uden deres opbakning strander de gode intentioner.

På Forebyggelsescentret er der endvidere flere populære og sundhedsfremmende tilbud til Langelænderne eksempelvis ’En lettere hverdag – små skridt til et varigt vægttab’, 'Motion i håndkøb', rygestopkurser og et gå-tur-hold.

Sundhedsprofilen har heldigvis også indfanget en positiv sundhedsvane på Langeland; det viser sig nemlig, at Langelændere spiser relativt flere fisk end borgere i flere andre kommuner i regionen, og det er jo ikke så ringe endda.

Yderligere oplysninger

  • Formand for Sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen, mobil: 2324 2478

Fakta

  • 2.500 Langelændere blev i februar 2010 spurgt ’Hvordan har du det?’.
    64,6% besvarede de 60 spørgsmål i sundhedsundersøgelsen. 
  • Undersøgelsen blev gennemført af Region Syddanmark i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og er en del af en national undersøgelse, som har til formål at give sammenlignelige resultater på tværs af regioner og kommuner. 
  • Undersøgelsen har fem overordnede temaer: helbred og trivsel, sygelighed, sundhedsadfærd, kontakt til egen læge og sociale relationer.

Hent Sundhedsprofilen

 

Sidst opdateret: 14. marts 2016