Langeland Kommune

Den lokale sundhedsprofil - Det gode liv på Langeland

Rapporten er spændende læsning og bidrager med vigtig viden om sundhedstilstanden på Langeland.

""

I det gode liv er familien, den mentale sundhed og venner meget vigtige. Det svarer de adspurgte langelændere i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland.
 
Et af de positive resultater fra sundhedsundersøgelsen er, at næsten 90% af de adspurgte borgere vurderer, at de har godt helbred. Forskning viser, at positiv egenvurdering i forhold til helbred har en meget positiv indflydelse på fremtidig sygdom og dødelig. Alligevel viser undersøgelsen, at flere, sammenlignet med resten af den danske befolkning, sætter kryds ved for højt blodtryk, slidgigt/leddegigt eller ryglidelser. Dette resultat kan skyldes de demografiske forhold på Langeland blandt andet den større andel af ældre borgere sammenlignet med den generelle befolkningssammensætning i Danmark.   
 

KRAM

Ser man på KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) er det positivt, at langelændere svarer, at de drikker mindre end de anbefalede genstandsgrænser i forhold til resten af befolkningen. Dog svarer flere af de langelandske borgere, sammenlignet med resten af befolkningen, at de drikker mere end 5 genstande ved én lejlighed - det såkaldte "binge drinking".
 
Mænd på Langeland ryger generelt mere end mænd i den øvrige befolkning, hvorimod det modsatte overvejende gør sig gældende for kvinder. Der ryges generelt mere i de langelandske hjem end i øvrige danske hjem.
 
Yngre langelandske mænd bevæger sig mindre end i resten af landet, til gengæld spiser de langelandske mænd mere fisk end mænd i resten af landet. I forhold til overvægt viser resultaterne fra sundhedsprofilen, at det er vigtigt at have fokus på dette område. Hver 5. mand og hver 6. kvinde er svært overvægtige.
 

Sociale relationer

...er endnu et område, der er vigtigt at holde sig for øje, når der skal laves sundhedsfremmende indsatser - særligt på Langeland. Her står det dårligere til, når det gælder ensomhed, kontakt til familie og forventet støtte fra andre end i resten af landet. 
 

Ansvar og ønsker

I undersøgelsen svarer hovedparten, at de gør noget for at bevare eller forbedre deres helbred. Endvidere viser undersøgelsen, at langelændere mener, at de selv har et stort ansvar for deres sundhed. I undersøgelsen bliver borgerne spurgt, om de ønsker at forandre deres sundhedsvaner, og det er der mange, der gør. Der er også mange, der er kommet med eksempler på ønsker til tilbud, som kan fremme sundheden.
 

Et godt fundament

Sundhedsprofilen er således et godt fundament, når Langeland Kommune skal prioritere, hvilke områder der skal være fokus på. Samtidig giver svarene fra borgerne nogle bud på, hvad der skal til for at fremme sundheden, forebygge sygdomme og dermed bidrage til at sikre et langt og godt liv på Langeland.
 
Der er udgivet to versioner af profilen:
 
Sidst opdateret: 29. maj 2013