Langeland Kommune

Risikobaserede tilsyn i Langeland Kommune

Herunder kan du læse om de udførte risikobaserede tilsyn i Langeland Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patient-sikkerheden.

I 2017 indførte Styrelsen for Patientsikkerhed det risiko-baserede tilsyn. For Langeland Kommunes vedkommende betød dette, at de tidligere tilsyn på plejehjemmene blev erstattet med tilsyn på tre behandlingssteder, henholdsvis Hjemmeplejen Rudkøbing - Centrum, Sygeplejen Nord samt Bofællesskabet Brungårdsvænget.

Den 24. og 25. august 2017 samt den 4. september 2017 udførte Tilsyn og Rådgivning Syd disse varslede tilsyn på de ovennævnte behandlingssteder i Langeland Kommune.

Herunder kan du se et resumé af tilsynsrapporterne i pdf.:

 

Sidst opdateret: 05. marts 2018