Langeland Kommune

Risikobaserede tilsyn i Langeland Kommune

Herunder kan du læse om de udførte risikobaserede tilsyn i Langeland Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. I 2017 indførte Styrelsen for Patientsikkerhed det risiko-baserede tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patient-sikkerheden.

Herunder kan du se et resumé af tilsynsrapporterne i pdf.:

 

 

Sidst opdateret: 14. januar 2019