Langeland Kommune

Hvis jeg ønsker at klage

Du har mulighed for at klage over afgørelsen.

Klage over afgørelser vedrørende tildeling eller afslag af hjælpemidler eller boligændringer (Serviceloven § 112, § 113 eller § 116) skal ske senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.
Klagen skal sendes på skrift.

Klagen indsendes til hjælpemiddelafdelingen, hvor sagen vurderes igen.
Hvis vi ændrer afgørelsen, får du brev om dette. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Det Sociale Nævn sammen med vores beskrivelse af sagen.

Det Sociale Nævn vil give dig besked om, at de har modtaget din klage og orientere dig om, hvad der herefter vil ske.

Sidst opdateret: 25. april 2013

Kontakt

Hjælpemiddelterapeuterne træffes

Mandag og tirsdag
12.30 - 14.00

Torsdag og fredag
10.00 - 12.00

tlf. 6351 6621 eller
tlf. 6351 6622