Langeland Kommune

Hvem kan få et hjælpemiddel?

Du kan få bevilget et hjælpemiddel, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk handicap.

Hjælpemidlet skal opfylde følgende betingelser:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • Er nødvendig for at du kan udøve et erhverv

Dit funktionsniveau skal være varigt og uden mulighed for genoptræning eller bedringer i nærmeste fremtid.

Er der tale om et midlertidigt behov, henvises til sygehuset, f. eks. efter operation eller skadestuebesøg.

Hjælpemidlet udlånes af kommunen og skal returneres, når du ikke længere har brug for det.

Hjælpemidler udlånt af kommunen er personlige og må ikke udlånes til andre. Er der andre i familien/omgangskredsen, der har behov for det sammme hjælpemiddel, må de selv søge kommunen om det.

Der kan være behov for at indhente lægedokumentation, hvis det skønnes nødvendigt for sagsbehandlingen. Du skal give skriftligt samtykke hertil.

Der ydes ikke hjælp til hjælpemidler, man selv har indkøbt inden bevillingen foreligger.

Sidst opdateret: 25. april 2013

Kontakt

Hjælpemiddelterapeuterne træffes

Mandag og tirsdag
12.30 - 14.00

Torsdag og fredag
10.00 - 12.00

tlf. 6351 6621 eller
tlf. 6351 6622