Langeland Kommune

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning sigter mod at forhindre funktionstab og fastholde det aktuelle niveau.

Målgruppen er borgere, der har behov for træning for at vedligeholde og hindre nedsat funktionsniveau, såvel fysisk som psykisk. Serviceloven § 86, stk. 2.

I praksis betyder det at såvel beboere på plejecentrene, daggæster og hjemmeboende borgere, der er visiteret til træning, kan træne på samme hold.

Den vedligeholdende træning tilbydes fortrinsvis som ugentlig holdtræning over hele øen:
Stigtebo, Tullebølle, Danahus, Lindelse og Humble Plejecenter samt i Sundhedshuset, Havnegade 118, 5900 Rudkøbing.
I enkeltstående tilfælde kan der visiteres til individuel vedligeholdende træning enten på plejecenter eller i hjemmet.

Transport

Hvis du har behov for kørsel for at komme til træning, kan du blive visiteret af den terapeut, som skal træne med dig. Det er SBH/Fynbus, der udfører kørslen. Kørsel til vedligeholdende træning koster pt. kr. 27,00 pr. træningsgang. Beløbet bliver trukket fra din pension.

Afbud

Du er selv ansvarlig for for at ringe afbud til SBH/Fynbus, hvis du er forhindret i at komme til træning.SBH træffes på tlf. 6311 6620.

Afbud til træning meddeles til terapeuterne.

 

 

Sidst opdateret: 14. august 2018