Langeland Kommune

Genoptræning uden indlæggelse

Hvis du har brug for genoptræning uden at have været i behandling på sygehus.

Du selv, dine pårørende, din egen læge eller kommunens øvrige sundhedspersonale kan kontakte de trænende terapeuter og få vurderet dit behov for genoptræning.

Vores tilbud

  • individuel ergoterapeutisk og/eller fysioterapeutisk vurdering af dit træningsbehov inden træningsstart
  • opstilling af mål, delmål og plan i samarbejde med dig
  • undersøgelser og træning på et højt fagligt niveau
  • hjælp til at tilrettelægge selvtræning efter endt genoptræning

Vi tilbyder såvel holdtræning som individuel træning fortrinsvis på et af vores træningscentre eller i enkelte tilfælde i eget hjem. Træningen finder sted i Sundhedshuset, Havnegade 118, 5900 Rudkøbing.

Vi har følgende genoptræningshold:

Ryghold, knæhold, hoftehold, skulderhold, ortopædhold, bækkenbundstræning, apoplexihold, kronikerhold og faldforebyggende hold.
Sidst opdateret: 14. august 2018