Langeland Kommune

Genoptræning

Borgere der har nedsat funktionsevne efter sygdom, kan tilbydes genoptræning både med og uden forudgående sygehusindlæggelse.

Målgruppen for genoptræning er

  • Borgere der udskrives fra sygehus - offentligt såvel som privat - med en genoptræningsplan. Sundhedsloven § 140.
  • Borgere hvis funktionsniveau er nedsat efter sygdom, der ikke har krævet behandling på sygehus. Serviceloven § 86, stk.1.
  • Enkelte borgere får en genoptræningsplan med specialiseret genoptræning som foregår på sygehus. Det er sygehuset der vurderer, om der er behov for specialiseret genoptræning.

Formål

Formålet med genoptræningsplanen er at sikre målrettede træningsforløb efter udskrivelse, så det bliver muligt at opnå det samme funktionsniveau som tidligere - eller så tæt på som muligt.

Genoptræningsplanen skal sikre at relevante oplysninger bliver videregivet fra sygehus til kommune.

Genoptræningsplanen bliver udarbejdet af sygehuset i samarbejde med dig, og det skal være lægefagligt vurderet, at det er relevant med en genoptræningsplan.

Frit valg

Når du har en genoptræningsplan, har du frit valg mellem træningstilbud i din bopælskommune og andre kommuner, men du skal under alle omstændigheder rette henvendelse til Langeland Kommune først.

Sidst opdateret: 14. august 2018