Langeland Kommune

Nærvær i Nærmiljøet

Slutevaluering af projekt Nærvær i Nærmiljøet...

Projekt Nærvær i Nærmiljøet er et fire-årigt sundheds-fremmeprojekt under Langeland Kommune finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet er nu afsluttet.

Projektet har arbejdet med aktiviteter inden for KRAM-faktorerne: kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.

Projektet har arbejdet ud fra flg. metoder: borgerinddragelse, etablering af sunde rammer, motiverende metoder og pro-aktiv rekruttering. Projektet har arbejdet med borgerrettede tilbud, på skoler, i private virksomheder og hos og med frivillige foreninger.
Endelig har projektet haft en pulje, som nærmiljøet har kunnet søge om midler til lokale projekter og aktiviteter.

Denne rapport udgør slutevalueringen af projekt Nærvær i Nærmiljøet på Sydlangeland 2010 – 2014. Rapporten består af en ekstern evaluering udarbejdet af firmaet Synthese samt adskillige interne evalueringer af projektets indsatser og aktiviteter udarbejdet af projektet.

Sidst opdateret: 30. oktober 2014

Kontakt

Strategi og Forebyggelse

Telefon: 6351 6089