Langeland Kommune

Lær om angst og hvordan du kan håndtere den

Et kursusforløb for dig med angst

Langeland Kommune tilbyder et gratis kursusforløb for dig med angst. Formålet med kurset er at hjælpe dig til at forstå din angst og lære at håndtere den.

Hvad er angst?

Angst er en følelsestilstand, som vi alle kender til på en eller anden måde, f.eks. hvis vi skal til eksamen, jobsamtale eller holde en tale. Angst bliver til en psykisk lidelse, når den kommer til at fylde meget gennem længere tid, og forhindrer én i at have det liv, som man ønsker. Angst forbliver ofte en skjult og ubehagelig lidelse, på trods af at den er utrolig udbredt. Ofte kan det være svært selv at vide, at man har angst, da angst kan vise sig både med psykiske og kropslige symptomer, hvilket kan få betydning for ens adfærd. Man føler sig måske stresset eller deprimeret og ved ikke, at følelser af fysisk ubehag som eksempelvis hjertebanken, svedeture, uro i kroppen og søvnproblemer kan skyldes angst. Samtidig oplever man måske, at man trækker sig ind i sig selv og begynder at undgå forskellige situationer. Heldigvis kan man selv gøre noget for at reducere angstens indflydelse på sit liv.

Hvad lærer man på kurset?

 

På kurset får du bl.a. viden om:

  • Symptomer og tegn på angst
  • De forskellige typer af angst og angstdiagnoser
  • Hvorfor angst mærkes så markant i kroppen
  • Årsager til at vi udvikler angst
  • Kobling mellem angst og anden psykisk lidelse såsom stress og depression
  • Håndtering af angst - hvad kan du selv gøre i din hverdag
  • Hvordan andre mennesker med angst oplever det at have angst, samt erfaringer med hvad andre gør for at få det bedre
  • Information om hvad der findes af psykologiske og medicinske behandlingsmuligheder

Det skal understreges, at kurset ikke drejer sig om at behandle angst men i stedet at få hjælp til at hjælpe sig selv og lære at håndtere angsten.

Hvem er de andre?

Du går på kurset sammen med andre mennesker, der også har angst. Det at I er flere, der kender til angst, gør, at I kan bruge af hinandens erfaringer. På kurset lægges der stor vægt på tavshedspligt. Det er vigtigt at alle trygt kan fortælle om egne oplevelser med angst. Derfor er der den regel, at vi ikke taler med andre udenfor kurset om, hvad vi hører om vores medkursisters personlige forhold.

Praktiske informationer:

Kurset afholdes 3-4 gange om året.

Du kan læse mere om kursusforløbet via nedenstående link:

Kursus om angst:

Startdato for næste kursus: Torsdag den 2. maj 2019 kl. 13.00-14:30

Sted: 21-bygningen ved siden af Sundhedshuset, Havnegade 118, 5900 Rudkøbing

Omfang: 1½ times undervisning hver torsdag i 7 uger

Deltagere: Maks. 12 deltagere pr. kursus

Underviser: Uddannet psykolog

Tilmelding: Tilmelding foregår pr. e-mail til jobcenter.langeland@langelandkommune.dk skriv ”Angst-kursus” i emnefeltet og oplys navn og tlf.nr. Du bliver kontaktet og inviteret til en individuel samtale, hvor du bliver testet for at afgøre, om du tilhører målgruppen. I tilfælde af at kurset er fyldt op, bliver du placeret på en venteliste.

Sidst opdateret: 05. april 2019