Langeland Kommune

Hjælp til pårørende

Du kan få hjælp, hvis du er pårørende til en person, der drikker for meget

Hele familien bliver påvirket, når der er én, der drikker for meget. Derfor er det også vigtigt, at du som pårørende får hjælp. Pårørende kan være en partner, børn, forældre eller andre, som er tæt på den, der har et alkoholoverforbrug.

Som pårørende kan du måske tænke, at det er flovt eller mærkeligt, at det er dig, der skal have hjælp. Det skyldes måske, at du har svært ved at anerkende, hvor stort et problem, det er, at du er tæt på én, der drikker for meget. Men de, der først har prøvet at få støtte som pårørende, ville bare ønske at de havde fået hjælp noget før.

1. Tilbud til pårørende hos Alkoholbehandlingen

Som pårørende kan du stå i to situationer: 1. personen, der drikker, er allerede i alkoholbehandling, 2. personen, der drikker, er ikke i behandling og vil måske ikke i behandling.

1. Hvis den, der drikker, allerede er i behandling, kan du som pårørende få rådgivningssamtaler om, hvordan du kan passe på dig selv og samtidig være med til at støtte og motivere den drikkende til fortsat behandling og forandring. Rådgivningen kan foregå i Sundhedshuset i Rudkøbing eller hos Alkoholbehandlingen i Svendborg.

2. Hvis den, der drikker, ikke er i behandling, har du som pårørende mulighed for at deltage i et kursus for pårørende sammen med andre pårørende til personer, der drikker for meget. Kurset foregår hos Alkohol-behandlingen i Svendborg. På kurset får du redskaber til at ændre din egen adfærd og styrke din handlekraft. Dette kan være med til at få den drikkende i behandling på sigt og kan også betyde, at din egen livskvalitet bliver bedre, uanset om den drikkende ender med at gå i behandling eller ej.

Læs mere om tilbuddene og hvordan du tager kontakt på nedenstående link:

2. Underretninger på børn og unge

Som borger eller som ansat i det kommunale har man pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Det kan eksempelvis være alvorlig mistrivsel og omsorgssvigt eller fysiske overgreb.

Læs mere om hvordan du laver en underretning via nedenstående link:

Sidst opdateret: 10. december 2018