Langeland Kommune

Feriegæster med behov for hjemmepleje

Vi vil gerne byde velkommen til feriegæster og yde hjælp og pleje. Dette kræver, at du er visiteret til ydelserne i din hjemkommune. Al hjælp til feriegæster rekvireres af Visitationen i din hjemkommune.

Hjemmehjælp

Hvis der er behov for hjemmehjælp under opholdet, er det som hovedregel hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Langeland Kommunes visitatorer. Det er vigtigt at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp under ferieophold overholdes.

Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand skal bestilles af Visitationen i hjemkommunen senest 5 hverdage før feriegæstens har behov for hjælpen. Er der brug for hjælpemidler udleveret fra Langeland Kommune, så skal hjælpen bestilles 10 hverdage før feriegæsten har behov for hjælpen. Feriegæsterne bør derfor henvende sig til hjemkommunen i god tid forud for denne frist.

Din hjemkommune skal sende oplysningerne via nedenstående link:

Er borgeren kendt i Langeland Kommune og er borgerens funktionsniveau uændret siden sidste besøg, skal alle ovenstående punkter som omhandler borgerens funktionsniveau ikke udfyldes.

Ydelserne borgeren skal modtage tilpasses Langeland Kommunes serviceniveau.

Hjemmesygepleje

Hvis der er behov for hjemmesygepleje under opholdet, er det hjemkommunen, der aftaler hjælpen med Langeland Kommunes planlæggende sygeplejersker. De træffes på telefon 63 51 62 45 alle hverdage fra kl. 08.00-15.00. Sygepleje skal ansøges 5 hverdage inden feriegæsten ankommer eller efter henvisning fra læge.
Hjemmesygepleje tilbydes som hovedregel i Sygeplejeklinikken Havnegade 118, 5900 Rudkøbing.

Klinikken har åbent på hverdage mellem kl. 08.00 og 15.00. Der laves individuel aftale om weekendhjælp. Hjælpen varsles i så god tid som muligt af hjemkommunen til planlæggende sygeplejersker. Alle sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med plejen, skal medbringes.

Hjælp til medicindispensering:

Medicindispensering udføres ikke for feriegæster, der opholder sig i Langeland Kommune i perioder på under 4 uger. Hvor Langeland Kommunes hjemmesygepleje skal medvirke ved medicindispensering, skal ajourført medicinliste samt al medicin medbringes til Sygeplejeklinikken Havnegade 118, 5900 Rudkøbing.

Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilget af hjemkommunen medbringer man selv. Der er i Langeland Kommune mulighed for feriegæster at leje hjælpemidler

Du kan læse mere om hjælpemidler og dine muligheder via nedenstående link:

For at kunne leje hjælpemidler, skal Hjælpemiddelafdelingen kontaktes mindst 10 hverdage inden feriegæstens ankomst. Hjælpemiddelafdelingen kan kontaktes på telefon 6351 6621 mandag og tirsdag kl. 12.30-14.00 og torsdag og fredag kl. 10.00-12.00.

Langeland Kommune udfører ikke boligændringer i ferieboliger og stiller ikke ramper til rådighed.

Arbejdspladsvurdering (APV)

For at Langeland Kommune kan yde hjælpen, skal det kunne foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for hjemmeplejens medarbejdere. Det kan derfor være nødvendigt for Langeland Kommune at besigtige og vurdere arbejdspladsforholdene i ferieboligen forud for endeligt tilsagn om hjælpen.

Udarbejdelse af APV sættes i værk af Langeland Kommune hurtigst muligt efter første henvendelse.

I forbindelse med udarbejdelse af APV er det feriegæstens ansvar at skaffe Langeland Kommune adgang til ferieboligen.

Er der behov for hjælpemidler fra Langeland Kommunes Hjælpemiddeldepot, som f.eks. lift eller plejeseng for at sikre personalets arbejdsforhold, skal hjælpemiddelafdelingen kontaktes mindst 10 hverdage før feriegæstens forventede ankomst. Det er feriegæstens ansvar, at der kan skaffes adgang til ferieboligen i forbindelse med levering af hjælpemidler, så de kan være på plads inden ferieopholdet påbegyndes.

 

Sidst opdateret: 05. september 2019

Kontakt:

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6000
Fax: 6351 6001
CVR: 29 18 89 55 

 

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17