Langeland Kommune

Demensramte - pårørendegruppe

I Langeland Kommune er der oprettet en gruppe for pårørende til demensramte. Gruppen holder møde hver måned.

Illustration - Ældre, gåtur i skoven, forår.

Som pårørende til en person der er demensramt, kan der være mange ting, du syntes er svære. Ting du kan have brug for at vende med andre i en lignende livssituation.

En pårørendegruppe er et frirum, hvor du kan træffe andre pårørende til demensramte. På møderne og udveksler vi tanker, ideer og erfaringer omkring det at være pårørende.

Vi kan drøfte følgende temaer:

  • plejetestamente
  • at skulle skilles fra hinanden
  • at miste
  • økonomi
  • sorg og krise
  • døden
  • aflastning
  • værgemål
  • magtanvendelse
  • demensformer

Socialpædagogiske redskaber og retten til et nyt liv – en ny partner.

Vi henvender os til ægtefæller, børn og andre nærtstående.

Vi stiller lokaler og erfarne, uddannede medarbejdere til jeres rådighed.

Møderne afholdes på Forebyggelsescentret, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing:

Den 2. torsdag i måneden, kl. 19.00 - 21.00

Tilmelding og eventuelle spørgsmål kan rettes til Tine Sorknæs

Sidst opdateret: 23. april 2013

Demenskoordinator

Tine Sorknæs
Tlf. 2137 2542